De Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie bestaat inmiddels als ruim 30 jaar en is de verbindende partij tussen de jachthavens / watersportbedrijven / recreanten en de gemeente Aalsmeer. Zij gaan met partijen in gesprek om met elkaar een zo goed en doeltreffend economisch watersportklimaat te creëren. Daarnaast creëren en beheren zij deze website en maken zij ieder jaar het MeerWesteinder magazine voor enthousiaste watersporters. Het eerste exemplaar overhandigen zij, traditie getrouw, ieder jaar met trots aan onze burgemeester Gido Oude Kotte.

Verbinding voor een goed watersportklimaat op de Westeinderplassen

   Doelstellingen Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie

 • Het promoten van de Gemeente Aalsmeer, met al haar kernen, als attractieve verblijfplaats voor de recreant/toerist.
 • Het bevorderen en ondersteunen van Recreatie en Toerisme in de Gemeente Aalsmeer.
 • Het in stand houden en vergroten van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, promotionele organisaties en gemeente op het gebied van recreatie en toerisme.
 • De belangenbehartiging van de bij de stichting aangesloten contribuanten/donateurs/deelnemende bedrijven. HISWA/Recron vereniging is als vaste adviseur primair betrokken bij deze werkzaamheden (inspanningen van de SAWP).
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn (in voorkomende gevallen vindt in ieder geval afstemming met betreffende branche organisaties plaats). De stichting heeft daarvoor mandaat van deelnemende bedrijven om deze handelingen te verrichten.
 • De stichting tracht haar doel te verwezelijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende wettelijke toegestane middelen, onder meer door :
  1. het organiseren van bijeenkomsten met en van ondernemers;
  2. overleg met organisatie(s) die de promotionele activiteit uitvoert;
  3. deelname in adviesraad van de promotionele organisatie;
  4. overleg met de gemeente ten aanzien van Recreatie en Toerisme;
  5. organiseren/ondersteunen van evenementen in samenwerking met bestaande instellingen en organisaties.