De Hollandse Plassen, voor heerlijke dagen, weekenden en vakanties op het water. Dit oerhollandse plassengebied heeft een indrukwekkende historie en het is een bijzondere ervaring hier te varen, te fietsen, te wandelen of op een andere wijze te recreëren. De Hollandse Plassen, het meest waterrijke stuk Holland tussen de grote steden, met de Westeinderplassen als het stralende middelpunt!  

De Westeinderplassen in het hart van De Hollandse Plassen

EEN UNIEK GEBIED DOOR DE EEUWEN HEEN

Een landschap, niet ontstaan maar ontworpen. Een gebied dat zichzelf door de eeuwen heen telkens weer opnieuw heeft uitgevonden. Met een prominente rol voor het water. Als bron voor de bevloeiing van onze akkers, als netwerk van de vele handelsroutes tussen stad en land, als verdedigingslinie, als bron voor visserij en… een plek om naar weg te trekken vanaf het drukke vaste land.

Welke plassen vormen te samen de HOLLANDSE PLASSEN

  • Braassemermeer
  • Kagerplassen
  • Loosdrechtseplassen
  • Nieuwkoopseplassen
  • Reeuwijkseplassen
  • Vinkeveenseplassen
  • Vlietland
  • Westeinderplassen

PURE HOLLANDSE WATERHISTORIE

Ons land ontstond letterlijk en figuurlijk uit water. We vochten ertegen en leefden ervan. Het trok mensen van verre, die dit stukje Nederland maakten tot het kloppende hart van de wereld. Een stuk puur Hollandse waterhistorie. Terug te vinden in onze landschapsinrichting, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatiefaciliteiten en -activiteiten, evenementen en watersport. Eigenzinnig vormgegeven door vindingrijke mensen en ontsloten via de vele waterwegen. Een eigenwijs stukje wereld onder de zeespiegel, bol van activiteiten met een rijke ontstaansgeschiedenis. Je ontdekt keer op keer meer ‘Holland’ achter onze dijken!

MEEST MOLENRIJKE GEBIED VAN NEDERLAND

Onze landmarks zijn onze molens. De Hollandse Plassen zijn het meest molenrijke gebied van Nederland. Ze vertellen het verhaal van de ontginning en vervullen hun hedendaagse rol voor onze droge voeten nog altijd met verve. En ook in Aalsmeer hebben we nog altijd drie prachtige authentieke molens.

MOLEN “DE LEEUW”

Molen “De Leeuw” staat in het centrum te midden van winkels op het ‘molenpleintje’ van Aalsmeer aan de Zijdstraat.
De geschiedenis begint in het jaar 1547 toen er toestemming werd verleend aan Claes Janszoon voor de bouw van een windkorenmolen. De molen ontleent zijn naam aan de “Hollandse Leeuw” die in het dorpswapen prijkt.
Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk in de tweede helft van de 18de eeuw gebouwd en staat sinds 1863 op de huidige plaats. Tezamen met de oude dorpskerk bepaalt de midden in de dorpsbebouwing gelegen hoge molen tot ver in de omgeving het gezicht op Aalsmeer. Je kunt hier terecht voor de meest heerlijke producten om zelf mee te bakken of al kant en klaar te koop. Overtuig jezelf en neem eens een kijkje! https://www.molendeleeuw.nl/producten/

MOLEN “DE ZWARTE RUITER”

In de jaren 1777-78 werd de molen als schepradmolen gebouwd voor de bemaling van de Schinkelpolder. Na de vervening van de polder was voor het droogmalen een tweede (vijzel)molen nodig, die een hoogteverschil van 3,20m. kon overwinnen. Na de drooglegging werd ‘De Zwarte Ruiter’ omgebouwd tot pompmolen met zes pompen. Toen bleek dat de vijzelmolen het alleen af kon, werd in 1866 de molen verbouwd tot korenmolen. Daarvoor werd het binnenwerk en drie koppels maalstenen van de molen ‘De Ruiter’ in Zaandam gebruikt. Hij heeft tot na de Eerste Wereldoorlog als korenmolen dienst gedaan. Door de slappe veengrond en peilverlaging is de molen door de fundering gezakt en in de loop der jaren flink scheef komen te staan. Dit mankement werd tijdens de laatste restauratie (2005 – 2006) verholpen. https://www.molens.nl/ontdek-molens/alle-molens/de-zwarte-ruiter-te-aalsmeer

STOMMEERMOLEN

De “Stommeermolen” staat aan de noordzijde van Aalsmeer. Hij bemaalde de ca. 171ha grote Stommeerpolder op Rijnlands boezem. In de eerste helft van de 17de eeuw is een deel van het aan het Haarlemmermeer grenzende veengebied rond Aalsmeer bepolderd en onder bemaling van enkele molens gebracht. Niet lang daarna is deze bepoldering weer ongedaan gemaakt en zijn de molens verdwenen. De huidige ‘Stommeermolen’ werd in 1920 gebouwd na verbranden van de verbrande voorganger en is van origine een in 1742 gebouwde molen afkomstig uit Vriezekoop. In 1919 werd de gehele windbemaling buiten bedrijf gesteld en vervangen door een elektrisch vijzelgemaal waarna ‘De Oostmolen’ naar Aalsmeer werd verkocht. https://www.molens.nl/ontdek-molens/alle-molens/stommeermolen-te-aalsmeer