Het Aalsmeerse Bovenlandengebied is uniek voor Nederland. De Aalsmeerse Bovenlanden zijn al heel lang in gebruik voor de tuinbouw vanwege de goede veenstructuur van het gebied. De laatste periode is het de trekheestercultuur en dan voornamelijk Seringen, maar ook Sneeuwballen (Viburnum) en Ilex, die het beeld bepalen. Op dit moment speelt De Bovenlanden een grote rol in de ontwikkeling van de Westeinderscheg. De Scheg wordt gezien als één van de meest kansrijke groen/blauwe ontwikkellocaties in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Het Aalsmeerse Bovenlandengebied

Stichting De Bovenlanden

Het Bovenlandengebied is van grote betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerd grondgebruik, hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in, voor het behoud van dit unieke gebied.

Bent u al donateur?

Voor het geringe bedrag van € 25 per jaar wordt u donateur. U ondersteunt daarmee de activiteiten van De Bovenlanden. Bovendien krijgt u regelmatig hun Bulletin en E-Nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied dat u en ons aan het hart gaat. https://www.bovenlandenaalsmeer.nl/organisatie/donateur-worden/

Het IJsvogelfonds

Alle terreinen van De Bovenlanden worden veelal met behulp van vrijwilligers onderhouden. Ook wordt geregeld het riet gemaaid. Dat kan alleen tussen september en maart vanwege het broedseizoen van de vogels. De meeste vrijwilligers zijn alleen in een vrij weekend beschikbaar. In de praktijk is de inzet dan ook maar beperkt. Met de toename van de oppervlakte natuurgebied zal aanvullend onderhoud moeten worden uitbesteed aan professionele bedrijven. En dat kost geld en daarom is het IJsvogelfonds opgericht.

Ook sponsor worden?

Wilt u net als vele andere particulieren en bedrijven voor een iets groter bedrag, dan het donateurschap ook sponsor van Stichting De Bovenlanden worden? Dat kan, klik dan hier op informatie voor de mogelijkheden.